Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Quận. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(0968) 405 485
+1 916-875-2235

News & Event

20

VVMDI WORKS WITH VINACAPITAL INVESTMENT FUND.

Ngày 18/8/2016, tại trụ sở chính CTCP Đầu tư phát triển Việt Nam Vending Machine đã đón tiếp ông Son Tra – phụ trách đầu tư cao cấp của Qũy đầu tư Vinacapital đến thăm và tìm hiểu về hạ tầng bán lẻ tự động với thương hiệu Select and Buy (S&B).