Company Profile

Board of Directors

Ông Nguyễn Bảo Quốc
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Khánh Toàn
Phó Chủ Tịch HĐQT
Ông Trần Xuân Thủy
Thành viên HĐQT độc lập
Ông Hoàng Quốc Anh
Thành Viên HĐQT
Ông Triệu Văn Hợi
Thành Viên HĐQT
Ông Samresh Kumar
Thành viên HĐQT - Đại diện Quỹ Vinacapital

BOARD OF SUPERVISORS

ÔNG NGUYỄN BẢO QUỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Ngọc Tân
Giám Đốc Phát Triển Thị Trường
Bà Mông Huyền Trang
Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc
Ông Hoàng Quốc Anh
Giám Đốc Đầu Tư
Ông Đào Đình Tuấn
Giám Đốc Kĩ Thuật
Ông Võ Chí Công
Giám Đốc Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ông Vũ Văn Thêm
Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline