Shareholder News

ANNOUNCEMENT ON THE APPROVAL OF PLANS FOR GENERAL REGISTRATION, DEPOSITORY AND LISTING OF THE COMPANY.

Với những kết quả đáng khích lệ đạt được, các cổ đông đã có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của Công ty. Đại hội cổ đông năm nay đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, đoàn kết và xây dựng. Hội đồng cổ đông đã thông qua phương án đăng ký đại chũng, lưu ký và niêm yết công ty.