admin

tải xuống (2)

PHP Developer

Với mong muốn cải tiến giao diện, giúp hệ thống máy bán hàng tự động S&B ngày càng thân thiện…

tuyen-dung

COLLABORATOR / INTERNSHIP PROGRAMMING

Công ty Cổ phần Đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế là đơn vị phát triển hạ tầng bán lẻ tự động thông qua phát triển mạng lưới bán lẻ tự động hiện đại hàng đầu hiện nay của các nước tiên tiến trên thế giới tại Việt Nam.. Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty chúng tôi, cần tuyển các vị trí sau: CTV/Thực tập sinh Lập Trình Viên