Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Quận. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(0968) 405 485
+1 916-875-2235

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017