Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Quận. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(0968) 405 485
+1 916-875-2235

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ S&B NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÊN UBCKNN

Tên công ty:                          Công ty cổ phần Đầu tư Hàng Tiêu dùng Quốc tế

Tên tiếng Anh:                    International Consumer Product Investment Joint Stock Company

Tên viết tắt:                       ICP

Trụ sở:                                    Tầng 4, số 27 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:                            (84-46) 6515 577

Website:                               www.sab.com.vn

Giấy chứng nhận kinh doanh: Số 0106877182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 01/11/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 22/09/2016

Vốn điều lệ đăng ký:         60.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ thực góp:        60.000.000.000 VNĐ

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch nộp tại Uỷ ban chứng khoán nhà nước bao gồm: Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Ngày 25/11/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận giấy đề nghị đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế

Leave a comment