TIN TỨC

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017