TIN TỨC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

Công ty cổ phần đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế xin thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: