TIN TỨC

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Quốc tế S&B kính gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch hoạt động của công ty năm 2017. 

Nội dung chi tiết: